Vytváříme dobré podmínky pro růst vyrovnaných nadaných dětí v České republice.

Zaměření nadace

Chceme, aby nadané děti vyrůstaly v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet svou osobnost, intelekt, nadání. Podporujeme duševní zdraví dětí a mládeže, usilujeme o změny ve vzdělávání a rozvíjíme filantropii.

Osvěta

Pomáháme šířit osvětu o problematice nadaných dětí a boříme mýty.

Edukace

Podporujeme vzdělávání a aktivity, které usnadňují sdílení poznatků.

Podpora

Podporujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem.

Řešení

Hledáme smysluplná a inovativní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Víme, že všechny děti nemohou být stejné. Proto jim chceme být oporou, jejich nadání dále rozvíjet a děti tak nechat rozkvést.

Nadace v číslech

Nadace RSJ vznikla na podzim roku 2014. Založilo ji 10 akcionářů skupiny RSJ, kteří chtějí rozvíjet filantropii v Česku a vrací do společnosti část svého
majetku a know-how.

116

milionů korun

je částka, kterou Nadace RSJ podpořila vybrané organizace a projekty v letech 2015 až 2021.

7,1

milionu korun

bylo rozděleno mezi projekty v oblasti vzdělávání v roce 2021.

9

milionů korun

šlo na podporu nadaných dětí a duševního zdraví v roce 2021.

4,4

milionu korun

zaměstnanci věnovali na dobročinné projekty v roce 2021.

2014

Nadace byla založena v roce 2014.

1010

zakladatelů:

Petr Altman
Václav Dejčmar
Martin Ducháček
Karel Janeček
Tomáš Janeček
Bronislav Kandrík
Jakub Petrásek
Michal Šaňák
Anton Tyutin
Libor Winkler

10

zakladatelů:

Petr Altman
Václav Dejčmar
Martin Ducháček
Karel Janeček
Tomáš Janeček
Bronislav Kandrík
Jakub Petrásek
Michal Šaňák
Anton Tyutin
Libor Winkler

2014

Nadace byla založena v roce 2014.

116

milionů korun

je částka, kterou Nadace RSJ podpořila vybrané organizace a projekty v letech 2015 až 2021.

7,1

milionu korun

bylo rozděleno mezi projekty v oblasti vzdělávání v roce 2021.

9

milionů korun

šlo na podporu nadaných dětí a duševního zdraví v roce 2021.

4,4

milionu korun

zaměstnanci věnovali na dobročinné projekty v roce 2021.

Lidé v nadaci

Kolegium nadace

Pracujeme na společenské změně, ale víme, že to nedokážeme sami. Proto se opíráme o expertízu, záštitu a angažmá spřízněných odborníků.

Líbí se vám činnost
nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory

Sledujte nás