Vytváříme dobré podmínky pro růst vyrovnaných nadaných dětí v České republice.

Zaměření nadace

Usilujeme o to, aby přemýšlivé, nadané děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním a kulturním rozvoji. Podporujeme vzdělávání, duševní zdraví dětí a mládeže a rozvíjíme filantropii.

Osvěta

Šíříme osvětu a příkladem inspirujeme další dárce.

Edukace

Podporujeme vzdělávání a aktivity, které usnadňují sdílení poznatků.

Podpora

Podporujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem.

Řešení

Hledáme smysluplná a inovativní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Víme, že všechny děti nemohou být stejné. Proto jim chceme být oporou, jejich nadání dále rozvíjet a děti tak nechat rozkvést.

Nadace v číslech

Nadace RSJ vznikla v prosinci roku 2014. Založilo ji deset akcionářů skupiny RSJ,
kteří chtějí rozvíjet filantropii v Česku, a vrací tak do společnosti část svého majetku a know-how. Nadace RSJ vystupuje jako firemní nadace a jméno společnosti nese  i v názvu.

200

milionů korun

je částka, kterou Nadace RSJ podpořila vybrané organizace a projekty v letech 2015 až 2023.

10,2

milionu korun

bylo rozděleno mezi projekty v oblasti vzdělávání v roce 2022.

10

milionů korun

šlo na podporu nadaných dětí a duševního zdraví v roce 2022.

3,1

milionu korun

zaměstnanci věnovali na dobročinné projekty v roce 2021.

2014

Nadace byla založena v roce 2014.

1010

zakladatelů:

Petr Altman
Václav Dejčmar
Martin Ducháček
Karel Janeček
Tomáš Janeček
Bronislav Kandrík
Jakub Petrásek
Michal Šaňák
Anton Tyutin
Libor Winkler

10

zakladatelů:

Petr Altman
Václav Dejčmar
Martin Ducháček
Karel Janeček
Tomáš Janeček
Bronislav Kandrík
Jakub Petrásek
Michal Šaňák
Anton Tyutin
Libor Winkler

2014

Nadace byla založena v roce 2014.

200

milionů korun

je částka, kterou Nadace RSJ podpořila vybrané organizace a projekty v letech 2015 až 2023.

10,2

milionu korun

bylo rozděleno mezi projekty v oblasti vzdělávání v roce 2022.

10

milionů korun

šlo na podporu nadaných dětí a duševního zdraví v roce 2022.

3,1

milionu korun

zaměstnanci věnovali na dobročinné projekty v roce 2022.

Lidé v nadaci

Kolegium nadace

Pracujeme na společenské změně, ale víme, že to nedokážeme sami. Proto se opíráme o expertízu, záštitu a angažmá spřízněných odborníků.

Líbí se vám činnost
nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme organizace a projekty, které se zaměřují na přemýšlivé, nadané děti, věnují se duševnímu zdraví dětí a mládeže, mění vzdělávání či rozvíjí filantropii. Vzájemný vztah stavíme na důvěře, otevřenosti, dlouhodobosti a udržitelnosti.

možnosti podpory

Sledujte nás