Podporujeme organizace, které se zaměřují na nadané děti, jejich duševní zdraví a vzdělávání.

Podporované organizace

Usilujeme o to, aby v nás měly organizace oporu a mohly se soustředit na vlastní poslání. Podporujeme projekty, které se zaměřují na tyto oblasti:

Profil projektu

Inspirativní
a inovativní

Otevřený novým
úhlům pohledu

Vzdělává a rozvíjí netradiční výukové metody

Je celorepublikový anebo přenositelný
mezi regiony

Podmínky pro projekty a organizace

Zaměřujete se na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže, systémovou změnu ve školství.
Definovali jste si jasné cíle projektu, připravili plán a rozpočet.
Váš projekt je dlouhodobý, nejedná se o jednorázovou akci.
Jste zavedená organizace či projekt anebo jste nově vzniklá iniciativa s jasnou představou a chutí něco změnit.
Máte vytvořené zázemí a vybudované kontakty.
Máte fungující tým a funkční procesy.

Schvalovací proces

První kontakt

1

Osobní schůzka

2

Konzultace k přípravě žádosti

3

Podání žádosti a doplnění

4

Finalizace žádosti

5

Schvalování žádosti

6

Principy spolupráce

Partnerství

K podporované neziskové organizaci přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi.

Zodpovědnost a důvěra

Vzájemně si důvěřujeme, respektujeme se a otevřeně sdílíme informace.

Individuální přístup

Každý partner je pro nás výjimečný a jedinečný.

Kreativní přístup

Dáváme prostor kreativitě v myšlení a nabourávání stereotypů.

Vzdělávání a mentoring

Záleží nám na úspěšném fungování podpořené organizace. Ruku v ruce jde proto i rozvoj dovedností a mentoring.

Udržitelnost

Hledáme cestu k udržitelnosti a životaschopnosti našich partnerů i po skončení naší finanční podpory.

Délka podpory

Preferujeme dlouhodobou spolupráci, nikoli jednorázové akce. Organizace podporujeme zpravidla maximálně 5 let. Za tuto dobu by měly být schopny postavit se na vlastní nohy.*

* U klíčových a strategických partnerů zaměřených na systémovou a společenskou změnu můžeme podporu prodloužit až na deset let.

Máte projekt a potřebujete naši podporu?

V současné době nemáme otevřenou veřejnou výzvu a nepřijímáme nové žádosti. Pokud je ale váš projekt výjimečný a splňuje naše podmínky, rádi se dozvíme víc.

možnosti podpory

Sledujte nás